تبلیغات
تیم بازی های اینترنتی رومـزخان - نجیب زاده در نگارش 6 بازی جنگ خان ها
تیم بازی های اینترنتی رومـزخان
وبلاگی برای همه بازیکنان جنگ خان ها ، تانک آنلاین، کلش اف کلنز

نجیب زاده و نکات مربوط به وفاداری در ورژن 6

http://khan1990.persiangig.com/image/U0020.jpg

در ادامه نکته مهمی  در مورد کاهش وفاداری و تعداد قصر  در نگارش 6 جنگ خان ارائه شده است.مقدمه
تسخیر قلعه یکی از راه های اصلی پیشرفت در بازی است
برای تسخیر یک قلعه باید وفاداری آن قلعه را به صفر برسانید
برای افزایش تعداد قلعه ها ابتدا باید ساختمان قصر را ساخته و در آن یگان نجیب زاده را آموزش دهید
برای کم کردن وفاداری باید به آن قلعه به وسیله نجیب زادگان خود حمله کنید
برای کم کردن وفاداری باید نجیب زادگان شما در جنگ زنده بمانند

توجه : برای تهیه منابع مورد نیاز ساخت نجیب زاده باید حداقل انبار سطح 22 را ساخته باشید
البته اقوام ایبری ، روس ، عرب و گوت با داشتن انبار سطح 21 هم می توانند نجیب زاده بسازند


نجیب زاده :
با استفاده از نجیب زادگان می توانید قلعه هایی جدید را تصرف کنید
اگر شما به قلعه ای حمله کنید و در آن پیروز شوید و در لشگر شما نجیب زاده وجود داشته باشد و در انتهای نبرد زنده باشند سطح وفاداری قلعه مدافع کاهش خواهد یافت

نکات مهمی در مورد نجیب زاده :
1 – برای اینکه بتوانید مارش حمله همراه با نجیب ارسال کنیم باید حداقل 5000 جمعیت در مارش داشته باشیم کمتر از این تعداد مارش ارسال نمیشود

2 – هر نجیب زاده بین 300 تا 600 واحد وفاداری کم میکند
حداکثر وفاداری که نجیب زادگان میتوانند کم کنند 2000 واحد هست و آنها نمیتوانند بیش از 2000 واحد وفاداری کاهش دهند

توجه : با تحریک نجیب زادگان میتوانید این مقدار را به 3000 واحد برسانید برای این منظور باید از صفحه ارسال مارش بر روی دکمه قرمز رنگ << گزینه های محرک بیشتر >> کلیک کرده تا گزینه << تحریک نجیب زاده >> ظاهر شود که با استفاده از این گزینه می توان میزان کاهش وفاداری توسط نجیب زاده ها در یک نبرد را افزایش داد
20 سکه :
حداکثر سطح کم کردن وفاداری توسط نجیب زاده ها از 2000 به 2300 واحد افزایش پیدا می کند
در این حالت هر نجیب زاده بین 300 تا 650 واحد وفاداری کم می کنند
50 سکه :
حداکثر سطح کم کردن وفاداری توسط نجیب زاده ها از 2000 به 2600 واحد افزایش پیدا می کند
در این حالت هر نجیب زاده بین 350 تا 700 واحد وفاداری کم می کنند
70 سکه :
حداکثر سطح کم کردن وفاداری توسط نجیب زاده ها از 2000 به 3000 واحد افزایش پیدا می کند
در این حالت هر نجیب زاده بین 400 تا 800 واحد وفاداری کم می کنند

3 – اگر شما نجیب زاده های خود را در مارش تحریک کنید ممکن است هر نجیب 450 واحد وفاداری کسر کند ، اما مطمئنا این عدد کمتراز 400 واحد نخواهد شد.

4 – وفاداری قلعه به ازای هر نجیبی زاده ای که از مهاجم زنده می ماند طبق جدول زیر کاهش می یابد.
1 نجیب زاده بین 300 تا 600 واحد وفاداری
2 نجیب زاده بین 600 تا 1200 واحد وفاداری
3 نجیب زاده بین 900 تا 1800 واحد وفاداری
4 نجیب زاده بین 1200 تا 2000 واحد وفاداری
5 نجیب زاده بین 1500 تا 2000 واحد وفاداری

5 – اگر مدافع در نبرد پیروز شود و نجیب زاده های مهاجم را هلاک نماید،وفاداری قلعه ( بر اساس نکته 4 ) افزایش می یابد ( حداکثر مقدار وفاداری که مدافع پس از کشتن نجیب زاده های دشمن می تواند به دست آورد 2000 واحد می باشد )

6 – اگر تعداد قلعه های شما به میزان حداکثر ( با توجه به سطح قصر ) رسیده باشد نجیب زادگان دیگر قادر به کاهش وفاداری نخواهند بود

7 – تسخیر قلعه ای که در آن قصر وجود دارد سخت تر می باشد و میزان کم کردن وفاداری در این قلعه ها متفاوت است

8 – وفاداری که یک نجیب زاده کاهش می دهد بستگی به سطح قصر آن قلعه دارد که به ازای هر نجیب زاده به شرح زیر می باشد
سطح قصر
مقدار تاثیر
وفاداری کاسته شده برای هر نجیب زاده
0
100%
300 - 600

1
80%
240 - 480
2
60%
180 - 360

3
40%
120 - 320

4
20%
60 - 120


توجه : اگر با ارتشی شامل 5 نجیب زاده به قلعه ای که قصر 2 دارد حمله کنیم میزان کاهش وفاداری 60% می باشد
که بر این حالت هر نجیب زاده بین 180 تا 360 واحد وفاداری کم خواهد کرد درصورتیکه در حالت عادی ( قلعه بدون قصر ) هر نجیب زاده بین 300 تا 600 واحد وفاداری کم میکند
در نتیجه این 5 نجیب زاده می توانند وفاداری قلعه ای که قصر 2 دارد را بین 900 تا 1800 واحد کم کنند

البته در این حالت باز هم حداکثر کاهش وفاداری 2000 واحد می باشد و مهاجم باید 11 نجیب زاده زنده بعد از نبرد داشته باشد تا به حداکثر کاهش وفاداری برسد

9 – نجیب زادگان نمی توانند از اردوگاه به قلعه های فعال ارسال شوند
برای حمله با نجیب زاده به قلعه های فعال باید از مارش مستقیم استفاده شود

10 – امکان ارسال مارش چند گانه با نجیب زاده وجود ندارد


وفاداری :
شروع وفاداری در همه قلعه ها از 10000 واحد است ( وفاداری قلعه های روح خان 20000 واحد می باشد )

نکات :
1 – بعد از تسخیر میزان وفاداری قلعه به 3000 باز می گردد و با توجه به سطح قصر و یا تحریک وفاداری , شروع به افزایش وفاداری می کند

2 – میزان سرعت افزایش وفاداری بستگی به سطح قصر شما دارد

3 – اگر در یک جنگ , مدافع موفق شود نجیب زاده ای رابکشد سطح وفاداری قلعه به ازای هر نجیب زاده کشته شده 1000 واحد اضافه می شود


افزایش وفاداری :
افزایش وفاداری یک راهکار سریع برای بالا بردن وفاداری قلعه هایی است که وفاداری آنها کمتر از 10000 واحد می باشد

توجه : حتما به خاطر داشته باشید از گزینه افزایش وفاداری تا وقتی که زمان درخواست افزایش وفاداری قبلی تمام نشده باشد نمی توانیداستفاده نمایید
با انتخاب گزینه افزایش وفاداری ، مقدار افزایش وفاداری قلعه زیاد می شود
این گزینه فقط در همان قلعه ای که انتخاب شده است به مدت 6 ساعت فعال می باشد


افزایش سطح وفاداری قلعه با توجه به سطح قصر :
حداکثر 125 واحد در ساعت در قلعه بدون قصر
حداکثر 250 واحد در ساعت در قلعه با قصر 1
حداکثر 375 واحد در ساعت در قلعه با قصر 2
حداکثر 500 واحد در ساعت در قلعه با قصر 3
حداکثر 625 واحد در ساعت در قلعه با قصر 4


گزینه قابل پرداختی وجود دارد که بتوانید افزایش وفاداری را به مدت 6 ساعت تحریک کنید
سه سطح افزایش وفاداری وجود دارد
افزایش بین 1 تا 10% با 30 سکه یعنی در هر ساعت 100 واحد
افزایش بین 1 تا 30% با 50 سکه یعنی در هر ساعت 200 واحد
افزایش بین 1 تا 50% با 70 سکه یعنی در هر ساعت 300 واحد


توجه : اگر قلعه ای قصر 1 داشته باشد وفاداری آن در ساعت 250 واحد زیاد میشود درصورتیکه با 70 سکه وفاداری قلعه را تحریک کنیم 550 واحد در هر ساعت وفاداری قلعه به مدت 6 ساعت افزایش پیدا می کند
550=300+250

اگر وفاداری یک قلعه به کمتر از 3001 برسد ، بدون توجه به این که آن قلعه پایتخت است یا خیر ، تمام مارش هایی که از قلعه ارسال شده بود بازخانی میشود تا از قلعه محافظت کنند ، بازگشت لشگر به قلعه بسیار سریع انجام می شود و فاصله ارتش تا قلعه اعمال نخواهد شد
لشگر های انتقال داده شده به قلعه های دیگر در این مواقع برنخواهند گشت و تعلق به قلعه جدید خواهند بود مگر اینکه ارتش را به اردو انتقال داده باشیم که در اینصورت ارتش سریعأ به قلعه بازخواهد گشت


چند نکته نکمیلی در مورد کاهش وفاداری :

1 – بایدی در کسر وفاداری وجود نداره
قرار نیست چون تحریک زدین حتما 3000 واحد وفاداری کم بشه

2 – سقف کاهش وفاداری به وسیله ی 1 مارش چقدر است؟
2000 واحد
حالا شما 20 نجیب داشته باش یا 10 و یا حتی 100 نجیب

3 – اگر 1 نجیب هم بزارید 2000 واحد کم میکند؟خیر بین 300 تا 600 واحد

4 – آیا 5 نجیب باید 2000 واحد وفاداری کم کند؟ خیر – در بدترین حالت 1500 واحد وفا داری کم می شود

5 – آیا 1 نجیب با تحریک وفاداری باید 3000 واحد وفاداری کم کند ؟خیر باز هم در بدترین حالت 300 واحد و در بهترین حالت 600 واحد وفاداری کم می شود حتی اگر تحریک وفاداری شده باشد

6 – با 5 نجیب که تحریک شده اند در بهترین حالت 3000 واحد و در بدترین حالت 1500 واحد وفداری کاهش می یابد
هیچ اجبار و لزومی بر نجیب زاده ها نیست که ماکزیمم مقدار را کم کنند و این به شانس شما بستگی دارد
پس ممکن است 3 مارش با 5 نجیب تحریک شده در بدترین حالت 4500 واحد وفاداری و در بهترین حالت 9000 واحد وفاداری کم کند

7 – بین 300 تا 600 واحد کاهش وفاداری یعنی شانس برای کاهش وفاداری

8 – آیا فاصله قلعه مدافع تا قلعه ای که مارش ارسال کرده ام در پایین آمدن عملکرد نجیبها تاثیر دارد ؟ خیر

9 – آیا استاد بودن مهارت فرمانروایی مدافع در مقابل پیشرفت بودن این مهارت برای مهاجم که باعث فرار کردن برخی یگانها شده در کاهش عملکرد نجیبها تاثیر داشته ؟ خیر

10 – زمانیکه مارشها ارسال شد مدافع آن لاین شد و به محافظت رفت آیا این محافظت تاثیری در کاهش عملکرد نجیبها دارد ؟ خیر

11 – پایتخت قلعه فعال را نمی توان تسخیر کرد حتی اگر وفاداری آن صفر شود


منبع: انجمن خانوارز


امیدوارم لذت برده باشیده
نوع مطلب : آموزش بازی جنگ خان ها، 
برچسب ها : آموزش جنگ خان ها، نجیب زاده، نگارش 6،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 24 مهر 1393 :: نویسنده : محمد
جمعه 17 خرداد 1398 11:21 ب.ظ

This is a topic that's close to my heart... Many thanks! Where are your contact details though?
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:33 ب.ظ
وقتی که من در ابتدا نظر دادم، بر روی گزینه «اطلاع از من وقتی نظر جدیدی اضافه شده است» را کلیک کرده و در حال حاضر
هر بار یک نظر اضافه شده من چهار ایمیل با همان نظر دریافت کنم.
آیا راهی وجود دارد که بتوانید مردم را از این سرویس حذف کنید؟
متشکرم!
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:15 ب.ظ
برای آخرین اطلاعات شما باید به دنیای سفر مراجعه کنید
وب گسترده و در وب این سایت را به عنوان بهترین سایت برای آخرین به روز رسانی ها یافتم.
جمعه 17 آذر 1396 02:09 ق.ظ
Appreciate this post. Let me try it out.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:19 ق.ظ
Excellent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website,
how can i subscribe for a blog web site? The account
aided me a acceptable deal. I have been a little bit acquainted of this
your broadcast offered vivid transparent idea
دوشنبه 5 تیر 1396 01:56 ب.ظ
I'm very happy to read this. This is the type
of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that's at the other
blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:07 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your
blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
After all I will be subscribing to your feed and I hope you
write again very soon!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:56 ق.ظ
Its like you learn my mind! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the e-book in it or something.
I believe that you just can do with a few percent to drive the
message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.
A fantastic read. I will certainly be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ رسمی تیم رومزخان در بازی اینترنتی آنلاین است و بصورت تخصصی به بازی اینترنتی می پردازد جدیدترین خبر ها ،آموزش ها با همکاری بازیکنان ارائه میشود.درخواست تبلیغات پذیرفته نمیشود فقط سایت مرتبط به بازی های انلاین حق درخواست برای تبادل لینک دارند. از امگانات دقیق ای پی سیستم و زمان واقعی وبلاگ برای تایم ورود به بازی میتوانید استفاده کنید.

مدیر وبلاگ : محمد
نظرسنجی
به نظر شما بهترین بازیکن رومزخان کیست؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی