تبلیغات
تیم بازی های اینترنتی رومـزخان - سبک غارت و سلامت دیوار در بازی جنگ خان ها
تیم بازی های اینترنتی رومـزخان
وبلاگی برای همه بازیکنان جنگ خان ها ، تانک آنلاین، کلش اف کلنز
سطح دیوار و روش های عبور از دیوار
تا زمانی که دیوار در جنگ وجود دارد یگان های مهاجم نمی توانند به نیروهای پشت دیوار حمله کنند
 چون دیوار بلند و قدرتمند استوقتی که دیوار نابود شودهمه چیز به حالت عادی باز خواهد گشت
 و جنگ شروع خواهد شد

ارتباط سطح دیوار با سطح سلامت آن :
http://www.uplooder.net/img/image/87...64ab6/wall.jpg

خلاصه لینک فوق :
دیوار سطح 1 : سطح سلامت 1000

دیوار سطح 2 : سطح سلامت 1500

دیوار سطح 3 : سطح سلامت 2175

دیوار سطح 4 : سطح سلامت 3050

دیوار سطح 5 : سطح سلامت 4110

دیوار سطح 6 : سطح سلامت 5350

دیوار سطح 7 : سطح سلامت 6680

دیوار سطح 8 : سطح سلامت 8000

دیوار سطح 9 : سطح سلامت 9600

دیوار سطح 10 : سطح سلامت 11350

دیوار سطح 11 : سطح سلامت 13300

دیوار سطح 12 : سطح سلامت 15500

دیوار سطح 13 : سطح سلامت 18000

دیوار سطح 14 : سطح سلامت 21000

دیوار سطح 15 : سطح سلامت 24300

دیوار سطح 16 : سطح سلامت 28150

دیوار سطح 17 : سطح سلامت 32700

دیوار سطح 18 : سطح سلامت 37800

دیوار سطح 19 : سطح سلامت 43500

دیوار سطح 20 : سطح سلامت 50000


سطح سلامت دیوار چیست ؟ میزان مقاومتی است که دیوار در مقابل ارتش مهاجم دارد و مانع از جنگ بین ارتش مهاجم و مدافع میشود توجه مهم : محدوده دیوار 3 می باشد و این یعنی اینکه دیوار مدافع بصورت تصادفی به خطوط 1 تا 3 مهاجم ضربه میزند


روشهای عبور از دیوار :

1 – استفاده از تعداد کافی و به اندازه دژکوب متناسب با سطح دیوار :
برای این منظور باید از فرمول زیر استفاده کرد
سطح سلامت دیوار با توجه به سطح دیوار تقسیم بر قدرت ( فعلی ) دژکوب در مقابل ساختمان ها برابر است با تعداد مناسب دژکوبها برای عبور از دیوار

مثال ) برای عبور از دیوار سطح 13 که سلامت آن 18000 می باشد با فرض اینکه قدرت ( فعلی ) دژکوب در مقابل ساختمان ها برابر 500 باشد تعداد 36 عدد دژکوب برای عبور ارتش با کمک دژکوبها نیاز است

توجه : برای عبور مطمئن دژکوبها از دیوار ، بهتر است 10% به تعداد دژکوبها اضافه کنیم مثلا در مثال فوق بجای 36 عدد از 40 عدد دژکوب استفاده کنیم

2 – استفاده از دژکوب و کمک از سایر ماشینهای محاصره :
در این حالت درصورتیکه دژکوبها نتوانند دیوار را خراب کنند سایر ماشینهای محاصره به کمک دژکوبها می آیند تا دیوار را خراب کنند

توجه : درست است که مهاجم از دیوار عبور میکند اما باعث میشود مقداری از آتش ماشینهای محاصره برای خراب کردن دیوار بکار رود و در راند اول نبرد آتش کمتری بر روی یگانهای مدافع ریخته شود و مدافع در دور اول نبرد ضربه بیشتری به مهاجم وارد کند

3 – استفاده از سبک غارت و یگانهای پیش مرگ :
در این روش برای بالا بردن سرعت ارتش از ماشینهای محاصره و یگانهایی که کند هستند استفاده نمیشود
برای این منظور تمام یگانهای کماندار ، نیزه دار و سوار نظام بجز جاسوس را به خط 4 میبریم تا از حمله دیوار آسیب نبینند و یگانهای جاسوس و پیاده نظام بجز ( نیزه دار ) را به تعداد کم در خطوط 1 تا 3 قرار میدهیم تا دیوار به این یگانهای خطوط 1 تا 3 ( پیش مرگ ) حمله کند و یگانهای مهم که در خط آخر هستند آسیبی نبینند

روش چیدن سبک غارت معمولا بصورت زیر است
در خط اول ( نزدیک ترین خط به دیوار ) تبرزن و جاسوس را قرار میدهیم
در خط 2 گرز دار را دقیقا در بالای تبرزن که خط 1 قرار دارد میگذاریم
در خط 3 شمشیر زن را در همان ستون تبرزن و گرزدار قرار میدهیم
اما خط 4
در خط 4 یگانها را به ترتیب زیر از راست به چپ قرار میدهیم
کمان کوتاه – کمان بلند – سوار کماندار – سوار سنگین – کمان صلیبی – سوار سبک – نیزه دارمثالهایی دیگر از سبک غارت :

http://www.uplooder.net/img/image/43/17223768ec4cda876c0782090dcaf370/gharat1.jpg

توجه : به شرطی که مهاجم روس نباشد می توان از یگان ویژه اقوام در خط 4 بین کمان صلیبی و سوار سبک استفاده کرد


نکته خیلی مهم : ترتیب حمله در نبرد
هر نبرد با حمله مهاجم آغاز می شودو ترتیب حمله به صورت ذیل میباشد :
ابزارهای محاصره
کمانداران
سواره نظام
پیاده نظام و یگانهای ویژه
شوالیه

با توجه به ترتیب فوق
الف ) چون بدون ماشینهای محاصره می خواهیم به دیوار حمله کنیم اولین یگانی که به دیوار ضربه میزنند کمانداران ( کمان کوتاه ، کمان بلند ، کمان صلیبی و سوار کماندار ) هستند
ب ) همیشه حمله از یگانی که محدوده بیشتری دارد شروع میشود یعنی شانس حمله کمان بلند ، کمان صلیبی و سوار کماندار یکسان است
پ ) معمولا ابتدا کمان بلند و سپس کمان صلیبی و سوار کماندار ضربه میزنند که گاهی ممکن است سایر یگانهای کماندار بجای کمان بلند اول به دیوار ضربه بزنند درنتیجه کمان کوتاه بعد از سایر کمانداران اقدام به ضربه زنی می کند

چگونه متوجه شویم ارتش مهاجم می تواند از دیوار عبور کند ؟
برای این منظور مجموع قدرت در مقابل ساختمانهای یگانهای خط 4 ارتش مهاجم باید بیشتر از سطح سلامت دیوار باشد تا ارتش مهاجم بتواند از دیوار عبور کند

برای این منظور باید بصورت زیر عمل کنیم
تعداد هر یگان را ضربدر قدرت فعلی در مقابل ساختمانهای یگان مربوطه میکنیم و با عدد بدست آمده از سایر یگانها جمع میکنیم و این جمع کل باید حداقل 3 برابر سطح سلامت دیوار باشد تا مطمئن شویم ارتش مهاجم می تواند دیوار را خراب کند که در این رابطه باید
الف ) عدد حاصل از تعداد کمان بلند ضربدر قدرت فعلی در مقابل ساختمانهای مربوط به کمان بلند باید 1.5 برابر سطح سلامت دیوار باشد
ب ) عدد حاصل از تعداد کمان صلیبی ضربدر قدرت فعلی در مقابل ساختمانهای مربوط به کمان صلیبی باید برابر با سطح سلامت دیوار باشد
پ ) عدد حاصل از سایر یگانهای خط 4 ضربدر قدرت فعلی در مقابل ساختمانهای مربوط به آن یگانها باید نصف سطح سلامت دیوار باشد

توجه : اگر شروط الف تا پ دقیقا رعایت شود ارتش مهاجم از دیوار عبور میکند در غیر اینصورت دیوار به یگانهای خطوط 1 تا 3 آسیب وارد میکند و نبرد وارد دور دوم خود میشود

مثال ) اگر قوم مدافع آلمان با دیوار سطح 8 باشد ( با فرض اینکه قلعه مدافع فاقد شوالیه مالک و آیتمهای افزایش سطح سلامت دیوار باشد ) باید مجموع قدرت خط 4 برابر 24000 باشد تا مهاجم از دیوار عبور کند البته به شرطی که قدرت کمان بلند 12000 و قدرت کمان صلیبی 8000 و قدرت سایر یگانهای خط 4 برابر 4000 باشد


عواملی که هنگام عبور از دیوار باید در نظر گرفت :

1 – امتیازی که مدافع به مهارت فرمانروایی داده :
اگر امتیاز داده شده مهاجم به این مهارت از مدافع کمتر باشد مقداری از ارتش مهاجم ( بستگی به میزان اختلاف امتیاز فرمانروایی طرفین دارد ) فرار میکنند و در نبرد شرکت نمیکنند

2 – قوم انتخابی مدافع :
اقوام عرب و گوت 20% در حمله و دفاع دیواری قوی تر دارند یعنی هم سلامتشونبالاتر هستش هم بیشتر به مهاجم ضربه میزنند اما قوم بلغار دیوار 20% قوی ترهستش یعنی فقط سطح سلامتش بالا هستش اما مثل سایر اقوام به مهاجم ضربهمیزند

3 – قوم انتخابی مهاجم :
یگان ویژه قوم پارس 20% به دیوار خسارت وارد میکند
یگان ویژه قوم روس 10% به دیوار خسارت وارد میکند
در مورد قوم مغول شرایط کمی فرق داره و به اینصورت هستش که 20% افزایش خسارت به دیوار برای تمام یگانها منظور میکند و فقط مخصوص یگان ویژه نمی باشد

4 – آیتمهای شوالیه :
آیتمهای شوالیه که باعث افزایش سطح سلامت دیوار و فرمانروایی مدافع میشود و همچنین آیتمهایی که باعث کاهش امتیاز مهارت فرمانروایی مهاجم میشود

تذکرات مهم :
1 - درصدهای مربوط به اقوام مدافع و آیتمهای شوالیه مدافع مربوط به دیوار به سطح سلامت دیوار اضافه میکند مثلا اگر مدافع گوت و دیوارش 20 باشد سطح سلامتش بجای 50000 برابر با 60000 می باشد

2 - درصدهای مربوط به اقوام مهاجم و آیتمهای شوالیه مهاجم برای دژکوب باعث میشود تعداد دژکوب کمتری برای ارتش خود استفاده کنیم و جمعیت بیشتری برای سایر یگانها به کار ببریم

3 - آیتمهای شوالیه مربوط به افزایش سطح سلامت و قدرت حمله دیوار برای دیوار سطح 20 با سلامت 50000 تاثیر دارد

منبع :انجمن جنگ خان هاامیدوارم لذت برده باشید.

نوع مطلب : آموزش بازی جنگ خان ها، 
برچسب ها : آموزش جنگ خان ها، سبک غارت، سلامت دیوار،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 24 مهر 1393 :: نویسنده : محمد
جمعه 17 خرداد 1398 11:21 ب.ظ

Hurrah! After all I got a webpage from where I know how to in fact obtain useful facts regarding my study and knowledge.
پنجشنبه 13 مهر 1396 05:42 ق.ظ
خیلی خوب بود ممنون
سه شنبه 2 خرداد 1396 03:16 ق.ظ
This is a topic which is close to my heart... Cheers! Exactly where
are your contact details though?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ رسمی تیم رومزخان در بازی اینترنتی آنلاین است و بصورت تخصصی به بازی اینترنتی می پردازد جدیدترین خبر ها ،آموزش ها با همکاری بازیکنان ارائه میشود.درخواست تبلیغات پذیرفته نمیشود فقط سایت مرتبط به بازی های انلاین حق درخواست برای تبادل لینک دارند. از امگانات دقیق ای پی سیستم و زمان واقعی وبلاگ برای تایم ورود به بازی میتوانید استفاده کنید.

مدیر وبلاگ : محمد
نظرسنجی
به نظر شما بهترین بازیکن رومزخان کیست؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی