تیم بازی های اینترنتی رومـزخان - مارش حمایت در بازی جنگ خان ها
تیم بازی های اینترنتی رومـزخان
وبلاگی برای همه بازیکنان جنگ خان ها ، تانک آنلاین، کلش اف کلنز

 مارش حمایت  در بازی جنگ خان ها


http://up.persianbax.ir/do.php?imgf=12_133.jpg

یکی از 9 ( با اسکان) نوع مارشی که در بازی جنگ خان ها می توان استفاده کرد حمایت است.
در ادامه مطلب 26 نکته مهم  برای بازیکنان آماتور و حرفه ای در مورد مارش حمایت ارائه شده است.
مارش حمایت می توانید به دیگر بازیکنانی که مورد حمله قرار می گیرند کمک کنید

نکاتی در مورد مارش حمایت :

1 - هر كسی میتواند روی هر قلعه خودش 5 مارش حمایت بدهد
توجه : اقوام ایبری ، پارس و روم شرقی قادر هستند 6 حمایت ارسال کنند

2 - هر كسی میتواند روی هر قلعه هم قبیله ای خودش 5 مارش حمایت بدهد

توجهات :
الف ) اگر از قلعه ای که بر روی آن چندین حمایت وجود دارد جاسوسی کنیم درصورتیکه حمایتها به قلعه وارد شده باشند اولین حمایت را بصورت کامل و دقیق نشان می دهد اما یگانهای حمایتهای دوم به بعد را بصورت مجموع هر یگان نشان می دهد و حتی ممکن است جمعیت نشان داده شده در حمایتهای دوم به بعد ( ارتشهای پشتیبان بیشتر ) خیلی بیشتر از 50894 نفر باشد
ب ) هنگام نبرد ، لشگر های حمایت کننده قلعه ، یکی یکی وارد جنگ می شوند و تا وقتی اولین ارتش حمایت کننده از بین نرفته باشد سایر ارتشهای حمایت کننده وارد جنگ نمیشوند
پ ) اولویت ورود ارتشهای حمایت کننده به جنگ ، زمان رسیدن ارتشهای حامی به قلعه مورد حمایت می باشد یعنی هر ارتشی زودتر به قلعه مورد حمایت برسد زودتر وارد جنگ میشود
ت ) مارش حمله بعد از برخورد با اولین مارش حمایت به سمت مختصات بعدی می رود ( البته به شرطی که مهاجم پیروز شده باشد )

3 - حمایت ربطی به جمعیت قلعه ای كه میخواهیم حمایت بفرستیم ندارد

4 – شما نمی توانید به بازیکنان قبیله ای که با آنها در جنگ هستید مارش حمایت ارسال کنید

5 – نیروهای شما دقیقا بعد از این که نیروهای مهاجم از سد دیوار و نیروهای موجود در قلعه مدافع گذشت, وارد جنگ با مهاجم می شود
این نبرد دقیقا همانند این است که نیروهای شما به عنوان مدافع در قلعه حضور دارند.اما نیروهای شما تحت فرمان قلعه مدافع نیستند
حمایت هر زمان توسط ارسال کننده و یا قلعه حمایت شونده می تواند بازگردانده شود

6 – سبک ارتش نیروی حمایتی قابل تغییر نیست

7 – بر روی قلعه های روح خان که از اول بازی در نقشه قرار دارند و تصرف نشده اند نمیشود حمایت ارسال کرد

8 – ارسال حمایت شامل قانون اختلاف سطح ( 5 یا 7 سطح با توجه ویژگی دنیا ) نمی باشد قانون اختلاف سطح فقط برای مارش حمله و جاسوسی الزامی است

9 – برای اینکه بفهمیم روی قلعه ای ( فعال یا غیرفعال ) که میخواهیم به آن حمله کنیم حمایت وجود دارد یا نه ، ابتدا قبل از حمله یک مارش حمایت تکی ارسال میکنیم اگر مارش حمایت به سمت قلعه مورد نظر رفت یعنی حمایتی روی قلعه نیست و ما با خیال راحت میتوانیم به آن قلعه حمله کنیم البته باید قبل از مارش حمله ، مارش حمایت را بازخوانی کنیم ( این قانون شامل قلعه های مورد 4 نمیشود )
اما درصورتیکه روی قلعه مارش حمایت باشد سیستم مانع از ارسال مارش حمایت میشود

توجه : قبل از رسیدن مارش حمله میتوانید از یکی از دوستان خود بخواهید مارش حمایت روی قلعه بفرستد تا درصورتیکه روی قلعه حمایت باشد قبل از رسیدن ارتش به قلعه درصورت صلاح دید ، مارش حمله خود را بازخوانی کنید

10 – از داخل اردوگاه امکان ارسال مارش حمایت وجود ندارد

11 - همزمان نمیشود به یک قلعه مارش حمله و حمایت ارسال کرد

12 – برای حمله با نجیب و گرفتن قلعه بهتر است یکی از دوستان ( اعضای قبیله ) یک مارش طولانی مدت تک سرباز روی قلعه مورد نظر شما قرار دهد تا ارتش و نجیبهای شما اسیرحمایت ارتش دشمن شما بر روی اون قلعه نشود

13 – بر روی مختصات بازیکنی که در حالت محافظت می باشد نمیشود حمایت ارسال کرد

14 - بر روی مختصات بازیکنی که در حالت بیکاری می باشد نمیشود حمایت ارسال کرد

15 - بر روی مختصات بازیکنی که بن مشکی ( مجازات بدون دسترسی حمله ) شده نمیشود حمایت ارسال کرد

16 - بر روی مختصات بازیکنی که بن قرمز ( مجازات با دسترسی حمله ) شده حمایت میشود ارسال کرد البته به شرطی که قلعه مورد نظر شامل قانون 4 نباشد

17 - به بازیکنان قبیله ای که با آنها در صلح هستید مارش حمایت میتوانیم ارسال کنید

18 – اگر کسی بیش از یک قلعه داشته باشد و بر روی یکی از قلعه هایش مارش حمایت قرار دهیم می توانیم به سایر قلعه هایش حمله کنیم بدون اینکه مارش حمایت بر روی آن قلعه را بازخوانی کنیم

19 – شرط جمعیت برای مارشهای حمله ای که شامل ماشینهای محاصره یا نجیب زاده می باشد در مارش حمایت وجود ندارد یعنی برای مارش حمایتی که دژکوب وجود دارد لازم نیست حداقل 1000 جمعیت برای همراهی دژکوب وجود داشته باشد

20 – اگر بر روی قلعه فعالی حمایت بگذاریم و آن قلعه فعال بخواهد محافظت برود لازم نیست حمایت شما را بازخوانی کند در این حالت همچنان حمایت بر روی قلعه باقی میماند

21 – اگر بر روی قلعه فعالی حمایت بگذاریم و آن قلعه فعال بخواهد بیکاری برود لازم نیست حمایت شما را بازخوانی کند در این حالت همچنان حمایت بر روی قلعه باقی میماند

22 – اگر کسی بخواهد محافظت برود لازم نیست حمایت هایی را که بر روی قلعه ( های ) خود یا دیگران گذاشته را بازخوانی کند

توجه : از این نکته زمانی میشود استفاده کرد که حمایت به قلعه نرسیده باشد و در راه باشد
اگر مارش حمایت به قلعه ای وارد شده باشد نمیشود از محافظت استفاده کرد و باید حتما اول مارش حمایت را بازخوانی کرد بعد به حالت مخافظت رفت
ولی درصورتیکه مارش حمایت هنوز به قلعه نرسیده باشد میشود وارد حالت محافظت شد

23 – اگر کسی بخواهد بیکاری برود ابتدا باید تمام حمایتهایی که روی قلعه های خودش و یا سایرین ارسال کرده را بازخوانی کند تا بتواند به بیکاری برود

24 – اگر کسی در حالت محافظت باشد میتواند بر روی قلعه های فعال و غیر فعال حمایت بگذارد

25 – اگر حمایت ما به قلعه مورد نظر رسیده باشد بعد از 24 ساعت از رسیدن حمایت به قلعه مورد نظر ، ارتش یا ارتشهایی كه برای حمایت رسیده اند از غذای موجود در اون قلعه استفاده میكنند و اگر در قلعه غذای كافی نباشد ارتش یا ارتشهای حامی از بین میروند

26 – نیروهای ارسال شده برای حمایت بعد از 24 ساعت شروع به غذا خوردن می کنند.برای هر جمعیت 1 غذا در ساعت مصرف می شود.چنانچه غذایی در قلعه موجود نباشد, نیروها بعد از 72 ساعت خواهند مرد
نمونه: لشگری با 5000 نفر جمعیت وجود دارد.در دو روز اول قحطی 50% لشگر می میرند و در روز سوم 50% دوم می میرند.یعنی در روز اول و دوم تعداد 2500 نفر از نیروها می میرند و در روز سوم 2500 نفر باقی مانده

روز اول قحطی: 30% یگان ها می میرد
روز دوم قحطی: 20% یگان ها می میرند
روز سوم قحطی: 50% یگان ها می میرند

یگان هایی که کشته می شوند به ترتیب زیر می میرند :

نیزه دار
شمشیر زن
گرزدار
تبرزن
کماندار با کمان کوتاه
کماندار با کمان بلند
کماندار با کمان صلیبی
جاسوس
سواره نظام سبک
سواره نظام سنگین
کماندار سواره
دژکوب
بالستیک
منحنیق
منجنیق قلعه کوش
یگان خاص قوم
نجیب زاده


منبع :انجمن جنگ خان ها

امیدوارم لذت برده باشید

نوع مطلب : آموزش بازی جنگ خان ها، 
برچسب ها : آموزش جنگ خان ها، مارش حمایت،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 24 مهر 1393 :: نویسنده : محمد
شنبه 31 تیر 1396 04:59 ب.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate
you penning this write-up plus the rest of the site is
really good.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 02:03 ب.ظ
What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped
me out loads. I am hoping to give a contribution & help other users like its helped
me. Great job.
پنجشنبه 17 فروردین 1396 10:56 ب.ظ
That is really interesting, You are a very professional blogger.

I have joined your feed and stay up for searching
for more of your fantastic post. Additionally, I've shared your web
site in my social networks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ رسمی تیم رومزخان در بازی اینترنتی آنلاین است و بصورت تخصصی به بازی اینترنتی می پردازد جدیدترین خبر ها ،آموزش ها با همکاری بازیکنان ارائه میشود.درخواست تبلیغات پذیرفته نمیشود فقط سایت مرتبط به بازی های انلاین حق درخواست برای تبادل لینک دارند. از امگانات دقیق ای پی سیستم و زمان واقعی وبلاگ برای تایم ورود به بازی میتوانید استفاده کنید.

مدیر وبلاگ : محمد
نظرسنجی
به نظر شما بهترین بازیکن رومزخان کیست؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی